Top YourWisdom

สถาบันอบรมหลักสูตร IC License

Line : @yourwisdom

ติวสอบ IC อาจารย์ท๊อป

ทำไมต้องอาจารย์ท๊อป

ชัยวัฒน์ ภัทจารีสกุล (อ.ท๊อป)
วิทยากรด้านการเงินการลงทุน และหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ด้วยประสบการณ์สอนแบบใกล้ชิดกับผู้เรียนมาตลอดเกือบ 10 ปี ทำให้เข้าใจปัญหา ความยากในการเรียนวิชาการเงินเป็นอย่างดี จึงเกิดเทคนิคและทริคต่างๆ เพื่อนำมาอธิบายเรื่องการเงิน และการคำนวณที่ยากๆ ให้เป็นเรื่องง่ายได้ โดยที่ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานก็สามารถเข้าใจได้

ประวัติโดยย่อ
– เจ้าของแฟนเพจ “ติวสอบ Single license
ติวสอบ IC Finance Plus”
– วิทยากรด้านการเงินการลงทุน และอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย
ชั้นนำของประเทศไทย
– ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ Young Financial Star 2013
สาย K-Expert star
– ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1
– ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เอกการเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

บริการของเรา (Our Services)

เรียนออนไลน์ topyourwisdom

เรียนออนไลน์ (Online Course)

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Skilllane จัดเต็มครบทั้ง P1-P3

  • พิเศษ! รับฟรี! หนังสือ “สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัด”
  • เนื้อหาหลักสูตรอัพเดท
  • ทดลองเรียนฟรี ในวิดีโอตัวอย่าง
เรียนสดกับครูท๊อป topyourwisdom

เรียนสดกับอาจารย์ท๊อป (Classroom)

เรียนสนุกกับอาจารย์ท๊อป เรื่อง
IC LICENSE ไม่ยากอย่างที่คิด เทคนิคเพียบ สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงตะลุยโจทย์ เปิดโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพให้กับตัวเอง

ชุดหนังสือติวสอบ

อ่านเองง่ายๆ ที่บ้าน สรุปครบจบใน 3 เล่ม
ทั้งเนื้อหาและแบบฝึกหัด ให้คุณพร้อมสอบอย่างมั่นใจ

COURSE

หลักสูตรอบรม IC license (Classroom)

  รับจำนวนจำกัด!
เปิดอบรม IC เดือน 7/2567
แบบ 1+3 วัน
(รายละเอียดตามคลิปด้านล่าง)

เสาร์ 27 กรกฏาคม 2567
อาทิตย์ 28 กรกฏาคม 2567
จันทร์ 29 กรกฏาคม 2567

(วันหยุดชดเชย)
เวลา 8.30-18.00 น.

—————————————-

ราคาอบรมท่านละ 5,900 บาท
(จากราคาปกติ 7,000 บาท)
(มีเอกสารประกอบการสอนและอาหารกลางวัน 3 มื้อ)
สถานที่เรียน ตึก KX Knowledge
ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่

พิเศษ!!!

โปรโมชั่น#1 สามารถติดตามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนได้ทาง Line: @yourwisdom

“หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
(IC License P1: Plain Products)”
ชื่อเดิม: Single License (SIC)

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานธนาคาร ผู้ขายหลักทรัพย์ (Marketing/Broker) ตัวแทนประกันชีวิตที่นำเสนอแบบ Unit-linked และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการสอบเข้ารับใบอนุญาต “ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC License)” เพื่อทำหน้าที่ติดต่อลูกค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ด้านตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนรวม โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เนื้อหา-เทคนิคที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ และได้รับหนังสือประกอบการเรียน หลักสูตรจำนวน 3 วัน สอนโดย อ.ท๊อป วิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านการสอน IC License มามากกว่า 100 รุ่น ทั้งเปิดคลาส Public และ In-House ให้กับองค์กรชั้นนำทั่วไปประเทศ มีลูกศิษย์มามากกว่า 5,000 คน

สนใจจองอบรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ช่องทาง @yourwisdom
หรือโทร 085-144-0642 คุณมุก

เงื่อนไขการเรียน

HOT DEAL สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี สำหรับคอร์สสอนสด! ผ่านทาง Facebook กลุ่มปิด ได้อีก 90 วัน
1. เข้าอบรมตรงเวลาและครบตามจำนวนชั่วโมง
2. แสดงหลักฐานใบคะแนนสอบ “ไม่ผ่าน”
หมายเหตุ อบรมซ้ำฟรีเฉพาะค่าอบรม ไม่รวมค่าเอกสารประกอบการสอนและค่าอาหาร ถ้าต้องการเพิ่มสามารถติดต่อได้ที่ Admin

การยกเลิกเรียน
– กรณี 1 สมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ได้รับหนังสือ + เข้ากลุ่มปิด Facebook เรียบร้อยแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมจริงมากกว่า 15 วัน คืนเงิน 2,400 บาท แจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมจริงน้อยกว่า 15 วัน คืนเงิน 1,400 บาท
– กรณี 2 สมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ได้รับหนังสือแต่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิด Facebook แจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมจริงมากกว่า 15 วัน คืนเงิน 3,900 บาท แจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมจริงน้อยกว่า 15 วัน คืนเงิน 3,000 บาท
– กรณี 3 สมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางที่อบรมยังไม่ได้จัดส่งหนังสือและยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิด Facebook ผู้เข้าอบรมแจ้งยกเลิก จะคืนเงินให้เท่ากับยอดที่ชำระหลังหักค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
– นอกเหนือจากกรณีข้างต้น ทางสถาบันขออนุญาตไม่มีการยกเลิกทุกกรณี

การขอเปลี่ยนผู้อบรม/ การเลื่อนอบรม
กรณีขอเปลี่ยนผู้เข้าอบรม สามารถทำได้แต่มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท และทางผู้เข้าอบรมต้องทำการจัดส่งเอกสารให้กับผู้ที่มาอบรมแทนเอง
กรณีขอเลื่อนรอบอบรม ถ้าแจ้งก่อน 15 วัน คิด 500 บาท หลังจากนั้น ไม่อนุญาตให้เลื่อนทุกกรณี แต่ยังสามารถเรียนใน Facebook ได้ตามปกติ

หมายเหตุ
– กรณีในวันอบรมหากไม่นำเอกสารประกอบการเรียนมา จะมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/ชุด สำหรับการรับเอกสารชุดใหม่ (หากต้องการ)
– หากจำนวนผู้เรียนน้อยกว่าที่กำหนด ผู้สอนมีสิทธิ์บอกยกเลิกคลาสนั้น และคืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้ที่ชำระมาแล้ว

หนังสือสรุป IC License

หนังสือสรุป IC License P1 โดย อ.ท๊อป 

อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดปี 2566

เนื้อหากลั่นกรองจากประสบการณ์สอนจริงมากกว่า 100 รุ่น

เล่มที่ 1

หนังสือสรุปเนื้อหา IC license 

กระชับ เนื้อหาครอบคลุม อ่านเข้าใจง่าย

เล่มที่ 2

หนังสือตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ

อธิบายวิธีคำนวน ขั้นตอนการคิด

และการทำโจทย์อย่างละเอียดทุกข้อ

เล่มที่ 3

หนังสือสรุปเนื้อหาจรรยา

บรรณ+ตะลุยโจทย์
ทั้งเนื้อหาและโจทย์รวมกันภายในเล่มเดียว 2 in 1
อ่านแล้วเข้าใจง่าย เนื้อหาไม่วกวน

ปกติซื้อแยก 3 เล่ม ราคา 1,750 บาท

พิเศษ ซื้อ 3 เล่มพร้อมกัน

รับส่วนลด 20% เหลือเพียง

‼  1,400 บาท

Article

บทความ

คอร์ส อบรม “IC Plain” “SINGLE LICENSE” (P1)

คอร์ส อบรม “IC Plain” “SINGLE LICENSE” (P1)

คอร์ส อบรม "IC Plain" "SINGLE LICENSE" (P1)คอร์สอบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป : Securities Investment Consultant Investment Consultant: Plain Product (อบรม IC, ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนรวม)ติวเนื้อหาอัดแน่น ครบถ้วน เข้าใจง่าย เป็นกันเอง...

read more
คอร์ส อบรม “IC Plain” “SINGLE LICENSE” (P1)

คอร์ส อบรม “IC Plain” “SINGLE LICENSE” (P1)

คอร์ส อบรม "IC Plain" "SINGLE LICENSE" (P1)คอร์สอบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป : Securities Investment Consultant Investment Consultant: Plain Product (อบรม IC, ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนรวม)ติวเนื้อหาอัดแน่น ครบถ้วน เข้าใจง่าย เป็นกันเอง...

read more
คอร์ส อบรม “IC Plain” “SINGLE LICENSE” (P1)

คอร์ส อบรม “IC Plain” “SINGLE LICENSE” (P1)

คอร์ส อบรม "IC Plain" "SINGLE LICENSE" (P1)คอร์สอบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป : Securities Investment Consultant Investment Consultant: Plain Product (อบรม IC, ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนรวม)ติวเนื้อหาอัดแน่น ครบถ้วน เข้าใจง่าย เป็นกันเอง...

read more
EP.2 พารู้จัก IC License P1 หรือ IC Plain หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

EP.2 พารู้จัก IC License P1 หรือ IC Plain หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

 หลักสูตร IC License P1 เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องตราสารทั่วไปซึ่งเป็นหลักสูตรแรกที่ควรจะเรียนเนื่องจะว่าจะได้นำองค์ความรู้ทั้งหมดของหลักสูตรนี้ไปต่อยอดในหลักสูตรต่อๆไปได้ ( เช่น IC License P2, IC License P3)...

read more

Portfolio

ผลงาน

Kbank yourwisdom
FWD yourwisdom
conc yourwisdom